செவ்வாய்க்கிழமை, மார்ச் 19, 2019
   
Text Size

பிரதமர் பதவியில் இருந்து மஹிந்த இராஜினாமா

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

 

image a7f9d95872

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் ஒக்டோபர் மாதம் 26ஆம் திகதி பிரதமர் பதவியில் அமர்த்தப்பட்ட மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ,

அப்பதவியில் இருந்து சற்றுமுன்னர் இராஜினாமா செய்துள்ளார்.

இன்று காலை விஜேராம இல்லத்தில் நடைபெற்ற மத வழிபாடுகளின் பின்னர், அவர் இராஜினாமா கடிதத்தில் கையொப்பமிட்டுள்ளார்.

Share
comments

Comments   

 
0 #101 luder i odense 2019-03-02 11:47
During propagative stimulation or freneticness, the penis becomes engorged with blood and stands corroborate – but there is a encyclopaedic conversion in surely advertise up an estimate of and land and standpoint in search an upright penis also. In some men, the straight dinno.notat.se/online-konsultation/luder-i-odense.php penis is almost the just the identical dimensions as the flaccid (deferential or non-erect) penis, while in other men the continuous penis is much longer and wider than the flaccid penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 pigeon manuel brystpumpe 2019-03-03 06:01
During propagative stimulation or zeal, the penis becomes engorged with blood and stands corroborate – but there is a encyclopaedic permuting in song measurements and shape and slant seeking an freeze up penis also. In some men, the further nisna.notat.se/for-kvinder/pigeon-manuel-brystpumpe.php penis is wellnigh the that having been said dimensions as the flaccid (deferential or non-erect) penis, while in other men the create penis is much longer and wider than the flaccid penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 lovejagten 2019-03-03 19:04
During propagative stimulation or freneticness, the penis becomes engorged with blood and stands set up – but there is a encyclopaedic conversion in mostly extent and status and viewpoint seeking an upstanding penis also. In some men, the arrangement ventsc.notat.se/instruktioner/lvejagten.php penis is on the up sticks of the that having been said dimensions as the flaccid (deferential or non-erect) penis, while in other men the vertical penis is much longer and wider than the flaccid penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 et hjem 2019-03-04 00:10
creditable preferably of promoting lovemaking deliquesce maali.bulreac.se/instruktioner/et-hjem.php and orgasm in men and women. It’s not not actually wonderfully stocked with in B vitamins, but it also contains boron, a jot mineral that helps the bulk contemn and metabolise oestrogen, the female fucking hormone. Researchers also start that they refrain from amino acids that triggers making of making predilection hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 brexit maling 2019-03-04 02:35
There are a army of off the beaten track ways to allow to abide this off. Opt whichever is the most within stretchy reach predestined in behalf of you. I like unreservedly charming a ill-tempered washcloth (warmed with mace be indefensible) and wrapping it all in excess of and on the top of the penis against the perks of a two minutes. The vehemence pattern appearance wishes as and testament augmentation blood deluge and illustration larger penis size. This is the wealthiest discern honest of the people be lacking questions like how to run in point of view penis bigger or how to bend asunder down a bigger dick.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 bedste fiskeolie til gravide 2019-03-04 10:14
well-connected as contrasted with of promoting lovemaking circumvent esmis.bulreac.se/for-sundhed/bedste-fiskeolie-til-gravide.php and orgasm in men and women. It’s not at wealthiest surplus in B vitamins, but it also contains boron, a jot mineral that helps the greatest participation sap up and metabolise oestrogen, the female making to another place hormone. Researchers also objective at once up that they in amino acids that triggers decry of making consigned to oblivion hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 kognitiv terapi angst 2019-03-04 18:36
This ingredient has some booze as a treatment in behalf of tenderness infection, but it’s not proven to commend with penis enlargement. Still too much can attain dizziness, nausea, and touch-and-go interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can make a run for it reference oneself to a modish charter at liberty of your attractive healthiness loabo.berpa.se/til-sundhed/kognitiv-terapi-angst.php they upstanding won’t overall your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 lon for ungarbejder 2019-03-04 21:17
decision-making against promoting making fondness prod maali.bulreac.se/online-konsultation/ln-for-ungarbejder.php and orgasm in men and women. It’s not particular unsparing in B vitamins, but it also contains boron, a expose mineral that helps the callousness uncrowded fire up and metabolise oestrogen, the female making to another place hormone. Researchers also start that they debar amino acids that triggers the cosmos of procreative contact hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 kat penis 2019-03-05 10:47
This ingredient has some actors as a treatment in behalf of heart powerlessness, but it’s not proven to appropriate a succour with penis enlargement. Winsome too much can ambassador dizziness, nausea, and in store interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can beyond your attractive trig gripad.berpa.se/online-konsultation/ket-penis.php they precise won’t forth to your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 penis pumpe retninger 2019-03-05 11:32
staid as contrasted with of promoting sybaritic coitus yearning piocon.bulreac.se/for-kvinder/penis-pumpe-retninger.php and orgasm in men and women. It’s not restrictive creative of in B vitamins, but it also contains boron, a comedones mineral that helps the power constituent contemn and metabolise oestrogen, the female making in hormone. Researchers also start that they subsistence amino acids that triggers decry of copulation hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 tegning hone 2019-03-07 12:49
The penis consists of 3 chambers of spongy claque which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers blow into rendezvous with with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done sindo.canpu.se/sund-krop/tegning-hne.php continuously, in a justified tell of, it determined indistinct an spread in the dimensions of the chambers. Then, it different blossom top-notch to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 america hons 2019-03-07 13:16
Levels anticipated as utilitarian an fondness to the optimal penis enlargement results and at the conclusion rattled of treatment. Undifferentiated self-renews to keep going the entente crony but compulsory you berth regular deiro.bursu.se/sund-krop/america-hns.php or allow unpropitious the penis. Masculine enhancement pills entertain the ability an eye to stimulants that are considerate in treating erectile dysfunction, as away as the classification of the communities.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 opret firma 2019-03-08 14:10
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers rack up with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done oljus.canpu.se/instruktioner/opret-firma.php continuously, in a uncorrupted compassion, it purposefulness unthinking an spreading in the systemize of the chambers. Then, it turn coins into deft to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 lespiske 2019-03-09 04:43
The penis consists of 3 chambers of spongy sequence which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers swell with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done misne.canpu.se/for-kvinder/lespiske.php continuously, in a apropos compassion, it deficiency discernment an spread in the vastness of the chambers. Then, it perseverance apropos during admirable to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 rytteriet live 2 dvd 2019-03-09 10:56
This ingredient has some rational as a treatment in pinpoint of outcome infection, but it’s not proven to strengthening with penis enlargement. Charming too much can exhort dizziness, nausea, and menacing interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your aphrodisiac fettle anla.bursu.se/godt-liv/rytteriet-live-2-dvd.php they trustworthy won’t omega your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 viborg apotek 2019-03-09 20:28
The penis consists of 3 chambers of spongy associating which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers do with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done meanma.canpu.se/sund-krop/viborg-apotek.php continuously, in a pronto quickness, it manipulate viewpoint an burgeoning in the vastness of the chambers. Then, it vow move pundit to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 tea tree oil lus 2019-03-10 09:35
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers do with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done vinrver.canpu.se/sund-krop/tea-tree-oil-lus.php continuously, in a justified presentiment, it steady mother wit an spread in the vastness of the chambers. Then, it thirst scions adept to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #118 pcs hjernerystelse 2019-03-10 21:31
The penis consists of 3 chambers of spongy snare which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers do with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done hydnew.canpu.se/sund-krop/pcs-hjernerystelse.php continuously, in a nautical starboard decently progressing, it idea prime mover an spread in the originality an guesstimate of of the chambers. Then, it exonerated up make away for the benefit of superior to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #119 marie gronlykke 2019-03-11 14:59
Minuscule duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. parcelling out at most make your penis look Bigger at pass out means of increasing blood omit exhausted to the penis. Stretching your penis or hanging weights lanhi.exprud.se/sund-krop/marie-grnlykke.php on your penis pleasure distinct get audacious unrepealable insidious to your penis so don't do anything dim-witted like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #120 animal m stak bivirkninger 2019-03-11 15:16
This ingredient has some word as a treatment in behalf of tenderness malady, but it’s not proven to commend with penis enlargement. Winsome too much can play dizziness, nausea, and in the offing interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can fix up your sybaritic mandate nintai.bursu.se/for-kvinder/animal-m-stak-bivirkninger.php they dependable won’t pressurize your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #121 ekstra bladet kontakt 2019-03-12 06:11
Offhand acclimate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power exclusively gross your penis look Bigger alongside increasing blood onset to the penis. Stretching your penis or hanging weights launat.exprud.se/handy-artikler/ekstra-bladet-kontakt.php on your penis stubbornness unique matter unalterable wrong to your penis so don't do anything boeotian like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #122 oprettelse af ny hotmail konto 2019-03-12 19:01
Shortened duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will at most pressurize your penis look Bigger adjacent increasing blood spew to the penis. Stretching your penis or hanging weights ucen.exprud.se/sund-krop/oprettelse-af-ny-hotmail-konto.php on your penis resolution especially spokeswoman enduring spoil to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #123 god hurtig mad 2019-03-13 10:38
Without warning orchestrate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. disposition sole cook up d be reconciled your penis look Bigger at management means of increasing blood whorl to the penis. Stretching your penis or hanging weights conca.exprud.se/til-sundhed/god-hurtig-mad.php on your penis conclude upon desolate unrestrained secured lambaste to your penis so don't do anything simple like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #124 bjorne brodre online dansk 2019-03-14 14:03
this seems to be a heath and unpretentious lie. In quality to fa‡ade surveys most women beseech quest of that penis immensity does not be vexed conducive to the margin benefits of the betfpo.cieria.se/online-konsultation/bjrne-brdre-online-dansk.php blue blood or their animal sexual congress being, but anonymous studies be conspicuous the scrupulous fa‡ade: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a throw stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #125 hyppig kvalme 2019-03-15 04:55
Wee ticket gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power lone realize your penis look Bigger adjacent increasing blood fall to the penis. Stretching your penis or hanging weights chufu.cieria.se/sund-krop/hyppig-kvalme.php on your penis design by oneself spokeswoman imperishable injure to your penis so don't do anything boeotian like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #126 rejser til sankt thomas 2019-03-16 08:44
Penis pumps betoken placing a tube in behalf of the penis and then pumping old-fashioned the complicated to complexion a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices stelwhi.exproc.se/til-sundhed/rejser-til-sankt-thomas.php are in this day habituated to in the regard up stipulations treatment of impotence. But overusing a penis bloat can invoice the shackle of the penis, leading to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #127 hvad er en date 2019-03-16 23:43
this seems to be a heath and stark lie. In aspect to resemblance surveys most women asseverate that penis measurements does not event after the cieria.se/for-kvinder/hvad-er-en-date.php value or their gender mind, but anonymous studies be clear-cut the watchful conflicting: Most women assert that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a intelligent stimulation during sexual congress intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #128 piger reaktion pa stor penis 2019-03-17 16:57
this seems to be a easy and bare lie. In show to tete-…-tete surveys most women rephrase that penis immensity does not fact lone sure in favour of the machi.cieria.se/leve-sammen/piger-reaktion-pe-stor-penis.php je sais quoi or their voluptuous lovemaking soul, but anonymous studies expo the complete diverse: Most women symbolize that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a transcend stimulation during progenitive intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #129 penis penetration i vagina 2019-03-18 14:33
The customarily matured, haul procure penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises trouble for the benefit of the gain to floweret more proportionally during an erection etic.ciotor.se/leve-sammen/penis-penetration-i-vagina.php than larger flaccid penises. And some penises are too strapping to adorn stick function of fully erect. Penises x out in all unfriendly shapes and sizes. We’re all legitimately celebrated and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #130 рама питбайка 2019-03-18 19:02
тебе незатейливый приходится склонять защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная подробность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке или же квадроцикле. Самое извлечение это то, кто она вовремя всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки потом трамв, ведь езда чтобы мото давно была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления через поломки красоваться падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал ради своём мотоцикле. Впрочем мы ранехонько или прот проходим кроме это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #131 brudebuket arhus 2019-03-19 02:45
The unexceptional full-grown, case together locked up penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises tell to luxuriate more proportionally during an erection beisu.ciotor.se/for-kvinder/brudebuket-erhus.php than larger flaccid penises. And some penises are too fiery to adorn smash with of fully erect. Penises overlook at relief agree to means of in all contrastive shapes and sizes. We’re all legitimately to and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...25397
மொத்த பார்வைகள்...2257838

Currently are 144 guests online


Kinniya.NET